post hero banner sustainable mobility

Kestävää liikkuvuutta: kaikki on yhteydessä!

Julkaistu 15. huhtikuuta 2021 - 5 minuutti(a) luettu

Määräykset. Jo sana itsessään on pelottava. Määräysten noudattaminen voi kuitenkin tuntua vieläkin pelottavammalta, kun kaikkea on vaikea ymmärtää. Kun hallitukset ympäri maailmaa säätävät kestävän kehityksen määräyksiä alan eri toimijoille, jokaisella on pian oma osansa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tapasimme Eve Hagendorfin, Michelinin teknisen johtajan ja kestävän liikkumisen lähettilään, ottaaksemme selvää edessä olevista haasteista ja siitä, mitä kuljetuskaluston omistajien on tarpeen tietää.

 

post portrait sustainable mobility

 

Eve Hagendorf, Michelinin tekninen johtaja ja kestävän liikkumisen lähettiläs

 

Euroopan komissio otti hiljattain käyttöön ensimmäistä kertaa koko EU:ta koskevat hiilidioksidipäästöstandardit raskaille ajoneuvoille. Miksi juuri nyt?

Eve Hagendorf: Nykyään eräs suurimmista haasteistamme on ilmastonmuutos, johon hiilidioksidipäästöt ehdottomasti ovat yhteydessä. Näiden päästöjen1 vähentäminen on kiireellinen ja kasvava maailmanlaajuinen kehityssuunta, ja se on tämän uuden määräyksen päätavoite. Nämä ohjeet koskevat jokaista uutta Euroopassa myytävää kuorma-autoa. Aluksi määräykset koskivat raskaita ajoneuvoja, niitä laajennettiin koskemaan keskiraskaita ajoneuvoja, ja lähitulevaisuudessa niitä tullaan soveltamaan myös linja-autoihin, pakettiautoihin ja perävaunuihin. 

Tällä hetkellä jokaisen alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) on ilmoitettava hiilidioksidipäästötiedot jokaisesta uudesta Euroopassa myydystä raskaasta ajoneuvosta. Tätä varten Euroopan komissio on toiminut yhteistyössä yliopistojen ja alkuperäisten laitevalmistajien asiantuntijoiden kanssa löytääkseen tavan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuloksena oli VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen laskentatyökalu). Tämän työkalun avulla alkuperäiset laitevalmistajat ilmoittavat globaalit CO2-päästösuorituskykynsä kalustoasiakkaan kuorma-auton kokoonpanoon valitun komponentin perusteella. Ja rengashan on osa, joka vaikuttaa eniten.

Luuletko kuljetuskaluston omistajien olevan tietoisia tästä määräyksestä?

E.H.: Tällä ei ole suoraa vaikutusta kuljetuskaluston omistajiin, joten valitettavasti moni ei tiedä, että tällainen määräys on edes olemassa. Kun he alkavat uudistaa kalustojaan uusilla kuorma-autoilla, he huomaavat pian, että heidän määritysvaihtoehtonsa ovat paljon rajallisemmat. Tässä rengasvalinta tulee mukaan kuvaan. Kannattaa huomata, että monet kuljetuskaluston omistajat jättävät huomiotta renkaiden vaikutuksen hiilidioksidipäästöihin. Tosiasiassa yksi kolmasosa kuorma-auton polttoaineenkulutuksesta on suoraan yhteydessä renkaisiin – toisin sanoen renkaiden oikea valinta on erittäin tärkeää.

 


arrow highlight yellow

 

Mikä vaikuttaa renkaan CO2-päästöihin?

Eräs renkaan ominaisuuksista on vierintävastus, joka vaikuttaa energiatehokkuuteen. Renkaiden kuluessa vierintävastus laskee – ja tänä ratkaisevan tärkeänä aikana, kun vierintävastus on alhaisimmillaan, energiatehokkuus on parhaimmillaan. Michelin tekee kaikkensa varmistaakseen, että sen renkaat ovat turvallisia myös puoliksi kuluneina. Määräykset ja vahvat verokannustimet pakottavat alkuperäiset laitevalmistajat pohtimaan tarkasti matalan vierintävastuksen renkaiden, muiden innovatiivisten teknologioiden ohella, sisällyttämistä kuorma-autoihinsa.

 

 

Selvää on, että oikea valinta on ratkaisevan tärkeä. Mikä mielestäsi on suurin väärinymmärrys rengasvalintaan liittyen?

E.H.: Vuosia sitten yleinen uskomus oli, että A-luokan rengas, energiatehokkuudeltaan korkein luokka, merkitsi tinkimistä kilometrituloksesta, turvallisuudesta tai kestävyydestä. Niin ei kuitenkaan ole. Oikeaa innovatiivista teknologiaa käytettäessä ne voidaan saada kaikki. Me Michelinillä ymmärrämme, että kuljetuskaluston omistajat ovat hyvin huolissaan omistamisen aiheuttamista kokonaiskustannuksista (TCO). Sen vuoksi olemme investoineet paljon varmistaaksemme, että rengas hoitaa hommansa myös kuljetusliiketoiminnan kannalta.

 


arrow highlight yellow

 

Kuinka vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 %

Kuljetuskaluston omistajat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään 10 % vain vaihtamalla renkaat kaksi luokkaa paremmiksi (luokasta C luokkaan A).2

 

 

Voisitko kertoa, miten edistysaskeleet innovaatiossa ja teknologiassa ovat mahdollistaneet tämän?

E.H.: Rengasta suunnitellessa kaikki seikat on harkittava huolellisesti. Sen on selviydyttävä hiilidioksidihaasteesta ja oltava turvallinen ja kestävä. Sen on myös edistettävä kiertotaloutta vahvalla pinnoitteella. Jokainen osa-alue ratkaisee ja voidaan saavuttaa vain innovoinnilla. Olemme työstäneet useita teknologioita, jotka vaikuttavat renkaan runkoon, kulutuspintakuvioihin sekä itse kumiin – kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa suorituskyvyn tasapainoon.

 

Jos alkuperäiset laitevalmistajat ovat vastuussa tämän uuden määräyksen noudattamisesta, miksi kuljetuskaluston omistajien pitäisi olla huolissaan?

E.H.: Jos tarkastellaan renkaan elinkaarianalyysia, hiilidioksidipäästöt ovat melko korkeat käyttövaiheessa. Tämä siis tarkoittaa, että kuljetuskaluston omistajien on osaltaan autettava vähentämään päästöjä. Onnistuakseen tässä heidän on ymmärrettävä rengasvalintojensa vaikutukset kalustojaan uusiessaan. He voivat tehdä valinnan, joka edistää tätä globaalia hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoitetta ilman, että omistamisen aiheuttamat kokonaiskustannukset nousevat liian suuriksi.

 

Globaali pandemia on luullakseni korostanut sitä uskomattoman tärkeää roolia, joka kuljetuskalustolla on liikkuvuudessa ja kaikessa siinä, minkä se mahdollistaa arkielämässämme. Me yhteisönä olemme yhä enemmän riippuvaisia siitä, että kuljetuskalustot toimittavat meille tuotteita ja palveluja. Siksi meidän on huolehdittava, että niillä on kaikki tarvitsemansa työkalut, jotta ne voisivat liikkua oikeaan suuntaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Eve Hagendorf, Michelinin tekninen johtaja ja kestävän liikkumisen lähettiläs

 

Kuulostaa siltä, että kuljetuskalustot ovat keskeinen tekijä siirtymisessä kohti kestävämpiä liikkumisratkaisuja. Sanoisitko, että niiden merkitys kehittyy edelleen?

E.H.: Ehdottomasti. Globaali pandemia on luullakseni korostanut sitä uskomattoman tärkeää roolia, joka kuljetuskalustolla on liikkuvuudessa ja kaikessa siinä, minkä se mahdollistaa arkielämässämme. Me yhteisönä olemme yhä enemmän riippuvaisia siitä, että kuljetuskalustot toimittavat meille tuotteita ja palveluja. Siksi meidän on huolehdittava, että niillä on kaikki tarvitsemansa työkalut, jotta ne voisivat liikkua oikeaan suuntaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kalustot työskentelevät erittäin tiukoilla taloudellisilla marginaaleilla, joten ne tarvitsevat älykkäämpiä, voittoa tuottavia ratkaisuja – ja renkaat ovat yksi näistä ratkaisuista.

 

Miltä tulevaisuus näyttää kuljetuskalustojen kannalta määräysten ja vastuullisuuden suhteen?

E.H.: Tulevina vuosina kuljetuskalustojen omistajat ovat yhä enemän vastuussa ajoneuvojensa päästötasoista – ei pelkästään määräysten vuoksi, vaan niiden on myös kestettävä paine asiakkaidensa taholta, joiden on pohdittava omia hiilidioksidipäästötavoitteitaan. 

 

4 tärkeää lukua, jotka pitää tietää 

 

Keskimääräiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet3

 

michelin site blocs texte chiffres clés bleu

Arvioidut tulokset4

 

michelin site blocs texte chiffres clés bleu 2

 

 

 

post new regulation sustainable mobility

 

 

Uusi määräys pähkinänkuoressa

Koskee raskaita ajoneuvoja, joiden kokonaispaino on yli 3500 kg

  • Vierintävastus, ilmanvastus, massat ja inertiat, vaihteiston kitka, aputeho, moottorin suorituskyky ja muut parametrit lasketaan VECTO-työkalulla polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen simuloimiseksi.5
  • Jokaiselle kuorma-auton kokoonpanolle annetaan CO2-suorituskykyarvo, joka vaikuttaa alkuperäisten laitevalmistajien vuotuisiin kokonaispäästöihin myytyjen ajoneuvojen perusteella.

  

LÄHTEET

https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
2 Michelinin sisäinen arvio vuodelta 2021, jossa verrataan vierintävastusluokan A renkaan hiilidioksidipäästöjä luokan C renkaaseen olettaen, että keskimääräinen kuorma-​auton kuorma on 30 000 kg.
3 Alkuperäisten laitevalmistajien päästöjen vähennystavoite: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en#:~:text=The%20Regulation%20(EU)%202019%2F,in%20a%20technology%2Dneutral%20way

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+