majortrends header

Mitä Euroopan kuljetussektorilla on odotettavissa vuonna 2023 ja sen jälkeen?

Julkaistu 13. joulukuuta 2022 - 5 minuutti(a) luettu

Verkkokauppa kasvaa, kestävä kehitys vahvistuu, sähköistyminen yleistyy,  digitalisaatio lisääntyy, innovaatioita tulee lisää  Yksikään kalustopäällikkö – kuljetuskaluston koosta riippumatta – ei voi välttyä näiltä neljältä kuljetussektorin tärkeimmältä trendiltä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Säästä aikaa kuuntelemalla Michelin*-asiantuntijoiden poimimat pääkohdat
 

majortrends portrait

Nathalie Duroux on kuorma-ja linja-autonrenkaiden asiakas- ja markkinatutkimuksen johtaja, ja Laurent Tridemy Michelinin oivallusten ja strategisen ennustamisen päällikkö
 

majortrends img1 ecommerce


Nro 1: Verkkokauppa vauhdittuu

Vaikka sähköinen kaupankäynti kasvoi tasaisesti jo ennen pandemiaa, toistuvat yhteiskunnan sulkutilat vauhdittivat sen tähtitieteellisiin lukemiin! Kaikissa EU-maissa sähköinen kaupankäynti tuotti 757 miljardin euron kokonaistulot vuonna 2020(1).

Euroopassa digitalisoituminen yleistyi 81 %:sta 95 %:iin koronakriisin vaikutuksesta: normaalisti tähän kasvuun olisi tarvittu kahdesta kolmeen vuotta useimmilla toimialoilla pandemiaa edeltävällä kasvuvauhdilla(2). Ja trendin odotetaan edelleen jatkuvan.

Huomattavaa on, että samalla kun kuluttajat lisäävät ostojaan verkkokaupasta, heidän odotuksensa ovat kasvaneet, erityisesti välittömyyden suhteen. Tavaroiden lähes reaaliaikaisesta toimituksesta on tullut uusi normaali kaikilla aloilla
 

Nro 2: Kestävä liikkuvuus on välttämättömyys

Suurin kuljetusalalla vastaan tuleva haaste on sen päästöjen vähentäminen kestävän kehityksen mukaisiksi. Sääntely tiukentuu jatkuvasti, erityisesti uuden VECTO-standardin myötä (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen laskentatyökalu).

Kaupunkialueilla viimeisen kilometrin toimituksissa käytettävät jakeluajoneuvot ovat jo sähköistymässä.

Silti IHS-tutkimuslaitoksen mukaan vuonna 2030 vielä 90 % keskiraskaista ja raskaista kaupallisista ajoneuvoista (M&HCV) käy dieselillä. Vuonna 2035 niiden osuus myytävistä ajoneuvoista on 64 %. Määrän odotetaan laskevan 50 %:n rajapyykin alapuolelle vasta vuoden 2040 jälkeen, mutta dieselkäyttöiset ajoneuvot pysyvät enemmistönä teillä vielä vuoteen 2050 asti(3).

Kun otetaan huomioon polttoaineiden hintaennusteet, teknologioiden kustannukset ja sääntelypaine:

Dieselin odotetaan säilyvän kilpailukykyisimpänä vaihtoehtona kustannusten osalta ja hallitsevana polttoaineen tiekuljetuksissa vuoteen 2040 saakka.
Hybridiajoneuvot voivat horjuttaa dieselin valta-asemaa kasvihuonekaasu- ja saastepäästöjen korostuessa.
Maakaasu on nähtävästi parhaiten verrattavissa dieseliin kokonaiskustannuksia mitattaessa, ja se auttaa myös vähentämään hiili- ja saastepäästöjä.

majortrends img2 sustainability

majortrends img3 digitalisation

Nro 3: Digitalisaatio kuljetuskaluston optimoinnissa

Kun puhumme digitalisoinnista, emme ajattele vain kaikkia kuljetusajoneuvoja, vaan myös telematiikkaa, jonka puitteissa liitetyt kuorma-autot mahdollistavat nyt ennakoivan huollon.

Telematiikka  mahdollistaa datan keräämisen tekoälyn käyttöön kalustonhallinnan optimoimiseksi.

Nykyään Euroopassa 38 %(4) yli 6 tonnin painoisista ajoneuvoista on liitettäviä.

Keskipitkällä aikavälillä digitalisaation odotetaan mahdollistavan kaikkien tietovirtojen ja tekijöiden yhdistämisen.


Nro 4: Edistyvät innovaatiot

Kuljetusalan innovaatiot tuovat vääjäämättä mieleen autonomiset ajoneuvot, joissa voidaan erotella viisi autonomiatasoa (1–5). Taso 1 vastaa kuljettajan avustamista, taso 5 täysin autonomista ajoneuvoa. Taso 3 tarkoittaa puoliksi autonomista ajoneuvoa, ja se saavutettaneen vuoteen 2025 mennessä.

Taso 5 on vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta se edistää letka-ajoa (polttoainetehokkaiden ajoneuvoletkojen käyttö liikenteessä), joka pienentää ekologista jalanjälkeä (koska polttoaineenkulutuksen vähentäminen alentaa hiilidioksidipäästöjä) ja parantaa turvallisuutta (pienentämällä inhimillisen virheen riskiä erityisesti hätäjarrutuksissa).

Tätä teknologiaa otetaan asteittain käyttöön, eikä se ole kypsässä vaiheessa ennen vuotta 2035. Meidän on kuitenkin ajateltava sitä jo nyt.

majortrends img4 innovations


 


Maantiekuljetusten pääasialliset trendit yhdellä silmäyksellä

 

fi take in at a glance

Lähteet

* Nathalie Duroux’n ja Laurent Tridemyn haastattelu 6.10.2021.

(1)   FEVAD report - https://www.fevad.com/chiffre-cles-2021-fevad/
(2)   https://www.lorienglobal.com/en/insights/ecommerce-in-europe
(3)   https://ihsmarkit.com/index.html
(4)   BCG and Berg Insight -tutkimuslaitoksen analyysi ja raportit 2021.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+