herobanner

Miten IoT voi pienentää kuljetusalan ympäristövaikutuksia

Julkaistu 31. maaliskuuta 2022 - 8 minuutti(a) luettu

Anturit, algoritmit, paljon dataa... Esineiden Internet voi vaikuttaa mystiseltä, jos ei itse toimi tekniikan alalla. Keskustelu Michelinin suunnitteluosaston johtajan (liikkuvat verkkoyhteydet, palvelut ja ratkaisut) Thomas Ledoux’n* kanssa auttaa ymmärtämään, miten sitä käytetään kuljetusalalla kestävän kehityksen ja turvallisuuden tehostamiseen.
 

photo

Thomas Ledoux, Michelinin suunnitteluosaston johtaja, liikkuvat verkkoyhteydet, palvelut ja ratkaisut


Mitä esineiden Internet, IoT, tarkoittaa sinulle Michelinin sisäisenä IoT-asiantuntijana?

Thomas Ledoux: Esineiden internetin tavoitteena on oltava arvokkaan, hyödynnettävän datan tuottaminen erilaisten prosessien parantamiseksi. Oletetaan esimerkiksi, että asiakkaalle kerrotaan hänen renkaansa olevan 8 baria ja 3 mm. Hän ei todennäköisesti tiedä, mitä tehdä näillä tiedoilla. Jos hänelle sitä vastoin sanotaan, että ajoneuvon 11 ohjaavan akselin oikeanpuoleinen rengas on vaihdettava 3 viikon kuluttua , tieto johtaa toimintaan! Esineiden Internet perustuu laitteistoon, monimutkaisiin algoritmeihin ja useisiin eri teknologioihin, ja päätavoitteena on parantaa prosesseja, turvallisuutta, kestävyyttä, käytettävyyttä ja helpottaa päivittäistä elämää.

Mitä konkreettisia hyötyjä IoT tarjoaa?

T.L.: Euroopassa renkaat vaihdetaan, kun niiden urasyvyys on keskimäärin 4,8 mm. Se on varsin varhain verrattuna lakisääteiseen vähimmäisurasyvyyteen (joka vaihtelee maittain ja voi olla jopa vain 1 mm). Satojen ajoneuvojen renkaiden tarkastamisesta säännöllisesti aiheutuu paljon työtä kaluston omistajille. Turvallisuuden varmistamiseksi he vaihtavat renkaat aikaisemmin kuin on tarpeen. Tällä on useita seurauksia.

Ennen kaikkea rahaa menee hukkaan, ja vaikutukset näkyvät kokonaisrengasbudjetissa.

Toiseksi kuluneen renkaan vierintävastus on uutta rengasta pienempi. Ympäristön näkökulmasta kuluneella renkaalla ajettavista viimeisistä kilometreistä aiheutuu pienimmät hiilidioksidipäästöt. Siksi on tärkeää käyttää kuorma-auton renkaat aivan loppuun saakka.
Kun rengas vaihdetaan vasta aivan käyttöiän lopussa, raaka-aineiden kulutus vähenee (renkaita kuluu vähemmän).

Kun voidaan tietää tarkasti, milloin rengas on vaihdettava, kuljetuskalustojen omistajat voivat järjestää huoltoprosessit tehokkaammin. Se tarkoittaa, että urasyvyydeltään alle 4,8 mm:n renkaita voidaan käyttää turvallisesti niiden käyttöiän loppuun saakka. Lyhyesti sanottuna IoT mahdollistaa ennakoivat huoltoprosessit, jotka edistävät kestävää kehitystä, vähentävät renkaiden päätymistä jätteeksi ja hyödyttävät asiakkaan viivan alle jäävää tulosta.
 

Esineiden internetin tavoitteena on oltava arvokkaan, hyödynnettävän datan tuottaminen erilaisten prosessien parantamiseksi.


Minkä esimerkin antaisit IoT:n piiriin kuuluvasta rengasratkaisusta?

T.L.: MICHELIN QuickScan valvoo renkaiden kulumista. Kuljettajat ajavat skannerin yli, joka on sijoitettu sopivaan paikkaan, kuten työmaan sisäänkäyntiin, ja samalla kunkin yksittäisen renkaan kulutuspinta analysoidaan ja tallennetaan – ilman että heidän tarvitsee itse tehdä mitään. IOT:n avulla voimme suunnitella ratkaisuja, jotka valvovat renkaita lähes päivittäin ja ennustavat kulumista tarkasti. Näin asiakkaamme saavat mielenrauhaa ja pystyvät keskittymään omaan työhönsä: tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen.

Olemme kehittäneet muitakin liitettäviä teknologioita, kuten RFID-sirun (radiotaajuinen etätunnistus), joka renkaan sisään sijoitettuna toimii renkaiden tunnisteena niiden koko elinkaaren ajan. Se tehostaa renkaiden kunnon seuraamista aina uudelleenpinnoitukseen saakka. Muilla liitettävillä MICHELIN-teknologioilla voidaan mitata lämpötilaa ja painetta reaaliajassa ja ilmoittaa kuljettajalle hitaista paineen laskuista tai muista vastaavista ongelmista. Kun tiedetään tarkasti, mitä kullekin renkaalle on tehty huolloissa, arvailu loppuu ja renkaille voidaan varmistaa täsmällinen ennakoiva huolto.

Miten IoT vaikuttaa kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen?

T.L.: Nämä teknologiat toimivat kestävän kehityksen voimakkaina vipuvoimina. Seuraamalla kulumista, rengaspainetta ja lämpötilaa entistä tarkemmin voidaan säästää lukematon määrä renkaita. Kulumisen hallinnalla pidennetään renkaiden käyttöikää ja järkiperäistetään rengashuoltoa, jolloin renkaita ei poisteta käytöstä liian varhain.

Jos pystymme seuraamaan kulumista ja paineita, parannamme samalla turvallisuutta. Keneltä tahansa kuljettajalta kysyttäessä ohjausakselin renkaiden vaatimustenmukaisuus nousee esiin turvallisuuden kannalta äärimmäisenä tärkeänä tekijänä. Ratkaisujemme ansiosta kuljettajat saavat tarvitsemansa tiedot ja mielenrauhan siitä, että vaatimukset täyttyvät.

Seuraamalla kulumista, rengaspainetta ja lämpötilaa entistä tarkemmin voidaan säästää lukematon määrä renkaita

 

Miten IoT kehittyy toimialallamme tulevina vuosina?

T.L.: Ryhdymme pian integroimaan uusia algoritmeja  IoT-ratkaisuihin, jotta kuorma-autojen letka-ajo on mahdollista. Autonominen letka-ajo – tai useiden kuorma-autojen yhdistäminen hyvin lähekkäin päästöjen vähentämiseksi – on mahdollista vasta, kun tiedetään kaikki kaikista renkaista eri akseleilla. Kuvittele tilannetta, jossa joudut jarruttamaan voimakkaasti. Silloin on voitava olla varma, että kaikki renkaat ovat hyvässä kunnossa – rengaspaineen, kulumisen ja lämpötilan suhteen. Tämän lisäksi tulevaisuuden telemaattisiin sovelluksiin perustuvat kalustonhallintajärjestelmät kattavat muutakin kuin renkaat ja antavat omistajille yleiskuvan koko kalustosta – myös kuljettajien ajokäyttäytymisestä, seisonta-aikojen hallinnasta, reittien optimoinnista – ympäristövaikutusten, turvallisuuden ja kokonaistehokkuuden parantamiseksi.

* Thomas Ledoux’n haastattelu 29.9.2021.

IoT:n tavoitteena on oltava arvokkaan, hyödynnettävän datan tuottaminen erilaisten prosessien parantamiseksi.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+