wave5 difference tyres header

Miten kuorma- ja jakeluauton renkaat eroavat toisistaan?

Julkaistu 29. syyskuuta 2022 - 4 minuutti(a) luettu

Ajat kuorma-autolla ja jakeluautolla usein samoilla teillä. Mutta käytätkö samoja renkaita? Kävimme läpi kuorma- ja pakettiautojen renkaiden välisiä eroja ja samankaltaisuuksia. Mitä saimme tuloksiksi? Saatat yllättyä!
Seuraavassa asiaa selittävät Ana Gonzáles, joka on Michelinin Euroopan alueen kuorma-autonrenkaiden markkinointipäällikkö ja Sophie Mazelier-Gaillochet, joka puolestaan on Michelinin Euroopan alueen jakeluautonrenkaiden markkinointipäällikkö.

wave5 difference tyres img1

Ana Gonzáles, Michelinin Euroopan alueen kuorma-autonrenkaiden markkinointipäällikkö ja Sophie Mazelier-Gaillochet, Michelinin Euroopan alueen jakeluautonrenkaiden markkinointipäällikkö.

Kuorma- ja jakeluauton renkaiden erot

1 – Tuotesegmentointi

Tuotesegmentoinnin tavoitteena on kattaa kaikki kuorma-autojen ja pakettiautojen kuluttajien tarpeet.

medium truck picto

Kuorma-autojen käyttöalue on tällä hetkellä paljon laajempi. – Michelin tarjoaa 12 kuorma-auton rengassarjaa eri käyttötarkoituksiin (moottoriteiltä off-road-käyttöön) ja eri tarpeisiin (hyvä kilometritulos, energiatehokkuus, kestävyys), koska asiakkaiden tarpeet samassa käytössä vaihtelevat, Ana González toteaa.

van picto

Pakettiautoihin Michelinillä on 4 rengassarjaa. Ne on yleensä suunniteltu monenlaisiin käyttötarpeisiin, kuten kilometritulos, kulumiskestävyys, turvallisuus ja kestävä liikkuvuus (ks. taulukko alla).

Michelinillä on 12 kuorma-auton rengassarjaa eri käyttötarkoituksiin (moottoriteiltä off-road-käyttöön) ja eri tarpeisiin (hyvä kilometritulos, energiatehokkuus, kestävyys), koska asiakkaiden tarpeet samassa käytössä vaihtelevat.


2 – Ajoneuvojen kokoonpanot ja tuotevalikoima

Tavoitteena on löytää paras tuote ajoneuvoosi, oli kyseessä sitten kuorma-auto tai jakeluauto.

picto SMALL medium truck

Koska kuorma-autojen käyttö vaihtelee uskomattoman paljon, monet erilaiset ajoneuvokokoonpanot edellyttävät erilaista hyötykuorman jakautumista (jopa 10 tonnia akselia kohden): jäykkärunkoiset kuorma-autot, perävaunun vetoautot, jäykkärunkoiset perävaunut ja erikoiskuljetukset. Koska eri akseleilla on eri tehtävät (ohjausakseli, vetoakseli, perävaunun akseli), kullekin akselille on saatavana erilaisia renkaita. Esimerkiksi renkaat, joiden kulutuspinnassa on enemmän lamelleja, tarjoavat vetoakselin edellyttämän vedon ja pidon.

picto SMALL van

Jakeluautoihin on vain kahdenlaisia kokoonpanoja: maksimissaan 6 rengasta, jotka kantavat enintään 3,5 tonnia akselia kohden.

tyre truck stock person

tyre truck stock person

Michelin-rengaskoot

Jakeluautot: 14–17”


Kuorma-autot: 17,5–22,5”

Michelin-rengaskoot

Jakeluautot: 14–17”


Kuorma-autot: 17,5–22,5”

3 – Usean elämän strategia

Usean elämän strategia koskee ainoastaan kuorma-autonrenkaita. Sillä tarkoitetaan renkaan käyttöiän pidentämistä jälkiurituksen tai uudelleenpinnoituksen avulla.

Michelinin palveluvalikoimaan vuodesta 1923 lähtien kuulunut uudelleenpinnoitus tarkoittaa rungon uudelleenkäyttöä ja kuluneen kulutuspinnan vaihtamista uuteen.
Jälkiurituksessa kulutuspinnan kuviouria syvennetään, mikä parantaa renkaan pitoa ja turvallisuutta.
Nämä ratkaisut ovat ihanteellisia kalustoissa, joiden käyttökustannukset halutaan optimoida ja joiden ympäristöjalanjälkeä halutaan pienentää


4 – 3PMSF-merkintä

picto SMALL medium truck

Useimmissa kuorma-auton renkaissa on nykyään 3PMSF-merkintä (3-huippuinen vuori ja lumihiutale) lisääntyneiden vaatimusten vuoksi (määräykset, tuet, vakuutukset jne. tietyissä Euroopan maissa). 3PMSF-merkintä takaa, että rengas tarjoaa ainakin vähimmäispidon pakkaantuneella lumella lakisääteisessä testissä.

(Talvella joissakin Euroopan maissa edellytetään 3PMSF-merkittyjä renkaita sekä veto- ja ohjaavilla akseleilla ja 3PMSF- tai M+S-renkaat perävaunun akselilla).

picto SMALL van

Jakeluautoissa 3PMSF-merkintä koskee all season- ja talvirenkaita (kolme Michelin-rengassarjaa neljästä).


wave5 difference tyres img2

Kuorma-autonrenkaiden ja pakettiautonrenkaiden samankaltaisuudet

1 – Renkaat suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Kehittäessään ja suunnitellessaan kuorma-autojen että pakettiautojen renkaita Michelin on osallistanut asiakkaitaan mahdollisimman laajalti jo vuosikymmenien ajan tapaamisten, henkilökohtaisten haastattelujen, vuoropuhelujen ja kyselyiden muodossa. Lisäksi se on hyödyntänyt kentän palautetta, jolloin asiakkaat, valmistajat ja jälleenmyyjät ovat voineet osallistua renkaiden suunnitteluun ja kehittämiseen omien odotustensa ja tarpeittensa pohjalta. Näin on voitu synnyttää räätälöityjä ratkaisuja, kuten vaurioita kestävät kulutuspinnat kuorma-autoihin, joita käytetään pääasiassa tiellä mutta myös maastossa, vahvistetut kyljet kaupunkiympäristössä käytettävien pakettiautojen renkaisiin sekä kulutuspinnat, joissa on erittäin laajat urat ja lamellit ankariin talviolosuhteisiin.

2 – Kasvavat rengasmarkkinat

Kuorma- ja jakeluautojen renkaiden markkinat ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2015 ja saavuttivat tähän mennessä korkeimman tasonsa vuonna 2021.

picto SMALL medium truck

+13 % vuonna 2020 (Venäjää lukuun ottamatta)*

picto SMALL van

+19,2 % vuonna 2020*

3 – Muutokset kohti ekologista siirtymää

– Akkukäyttöiset sähköautot, vetyautot jne. Vaihtoehtoiset polttoaineet yleistyvät erityisesti kaupunkialueilla. Vaikka vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus busseissa on lisääntymässä, tavarankuljetusten kohdalla pakettiautokalustot johtavat siirtymää kohti vaihtoehtoisia polttoaineita, erityisesti viimeisen kilometrin kuljetuksissa, Sophie Mazelier-Gaillochet kertoo.

Michelin on ottanut muutoksen huomioon. Tavoite: luoda tällaisiin autoihin räätälöidyt valikoimat.

4 – Erittäin samankaltaiset käyttäjäodotukset

Suurimmat odotukset renkaiden suhteen kuorma-autot v. jakeluautot

Tärkeimmät odotukset vaihtelevat asiakaskohtaisesti. Kuorma-autojen ja jakeluautojen asiakkailla on kuitenkin aivan sama keskeinen tarve:

- Kilometritulos/kilometrikustannus
- Liikkuvuus kaikkina vuodenaikoina: / viimeiseen millimetriin asti
- Käyttöön yhdistyvä kestävyys (runko, kyljet, kulutuspinta, useita elämiä jne.)
- Omistamisen kokonaiskustannukset / energiatehokkuus
- Kestävä liikkuvuus
- Turvallisuus

KÄYTÄNNÖSSÄ

1 – Määritä, miten rengasta käytetään (pitkät ajomatkat, seutu- vai kaupunkiajo, tie- vai maastoajo, ankarat talviolosuhteet jne.)
2 – Määritä renkaan tärkein tarve tai odotus (hyvä kilometritulos, energiatehokkuus, kestävyys).
3 – Valitse oikea kulutuspinta koon ja sijainnin, käytön ja keskeisen odotuksen mukaan.
4 – Optimoi rengashuolto näiden kahden Michelin-asiantuntijan käytännön vinkkien pohjalta

quotation right white

POHDITTAVAKSI

1 – Muista usean elämän strategia kuorma-autonrenkaissa
Uudelleenpinnoitus, jälkiuritus: ”Sekä kukkaro että luonto hyötyvät! ”
Michelin Regenion© (itseuusiutuva kulutuspinnan pintakuvio) käyttää renkaan ja kumin loppuun aina viimeiseen millimetriin ja tuo säästöä!

2 – EU-rengasmerkintä
1.5.2021 voimaan tullut EU-rengasmerkintäjärjestelmä on auttanut kuluttajia tekemään parempia renkaita koskevia päätöksiä kattavampien ja näkyvämpien merkintöjen avulla.

 

LÄHTEET

Ana Gonzálezin ja Sophie Mazelier-Gaillochet’n haastattelu 1.4.2022.

*ETRMA – 2021

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+