header pro vs anti autonomous copie

Autonomiset kuorma-autot: puolesta vai vastaan?

Julkaistu 10. maaliskuuta 2023 - 2 minuutti(a) luettu

Myytistä todellisuudeksi: autonomisia kuorma-autoja voi liikennöidä eurooppalaisilla moottoriteillä jo vuonna 2030. (1) ITF:n raportin (2) mukaan niiden käytön oletetaan säästävän kuljetusliikkeille rahaa, pienentävän niiden hiilidioksidipäästöjä, parantavan turvallisuutta, lisäävän tehokkuutta ja auttavan kuljettajapulaan. Mutta millä hinnalla?

Kysyimme kahdelta asiantuntijalta tästä kiistanalaisesta aiheesta. Oletko autonomisten kuorma-autojen puolesta vai niitä vastaan? Tässä ovat heidän vastauksensa.

amelineau combes

Mercedes-Benz Trucks France (Daimler Truck -konserni) -yhtiön lehdistö- ja mediasuhdejohtaja Olivier Amélineau ja Université Gustave Eiffel -yliopiston tutkija ja kuljetus- ja logistiikka-alan ekonomisti François Combes.

 

Autonomiatasoja on viisi: taso 1 tarkoittaa kuljettajan avustamista, taso 5 täysin autonomista ajoneuvoa.
Mikä autonomiataso on mielestäsi paras kuljettamattomalle kuorma-autolle?

 

Olivier Amélineau (OA): Daimler Truckilla uskotaan vahvasti tason 4 kuorma-autoihin (korkea automaatioaste), ja työstämme parhaillaan niitä.
Meillä on jo puoliautonomisia tason 2 -järjestelmiä (osittainen automaatio), mikä tarkoittaa, että kuljettaja voi irrottaa otteensa ohjauspyörästä 30 sekunniksi auton jatkaessa ajoaan. Riittää, että ohjauspyörään kosketaan säännöllisesti, jotta järjestelmä havaitsee ihmisen läsnäolon. Olemme päättäneet siirtyä suoraan tasolta 2 tasolle 4. Ehdollisen automaation taso 3 ei vaikuta hyödylliseltä kuorma-autoissa.
Nopeuttaakseen tason 4 autonomisten kuorma-autojen kehitystä ja markkinointi Daimler Truck osti syyskuussa 2019 amerikkalaisen Torc Robotics -yhtiön, joka on erikoistunut maalla liikkuvien ajoneuvojen autonomiseen teknologiaan.

Daimler Truckilla ei uskota täysautomaatioon. Emme ainakaan ole lähteneet sille tielle.

– Kuorma-autossa säilyy aina kuljettaja.
Mercedes-Benz Trucks France (Daimler Truck -konserni) -yhtiön lehdistö- ja mediasuhdejohtaja Olivier Amélineau

François Combes (FC): Minun mielestäni autonomisilla kuorma-autoilla alkaa olla taloudellista merkitystä vasta, kun saavutetaan taso 5 ja täysautomaatio. Se tarkoittaa, ettei kuljettajaa ja siten myöskään ohjaamoa ole, mikä kasvattaa hyötykuormaa.

Mielipiteeni on, että osittainen automatisoidut kuorma-autot eivät ole kovin kannattavia. Me olemme todella kiinnostuneita – tämä on hieman kyyninen katsantokanta – täysautomaattisista kuorma-autoista, jotka tekevät kuljettajan tarpeettomaksi.

Täysin autonomisilla kuorma-autoilla on kolme valttia:

- kuljettajalle ei tarvitse maksaa palkkaa
- henkilöstön johtamisongelmat poistuvat
- matkaan on helpompi laittaa kuorma-auto 16 tunniksi ilman taukoja kuin asettaa sinne ihminen, joka on huomioitava.

Millaisia ympäristövaikutuksia autonomisista kuorma-autoista aiheutuu?

OA: Selvästi muotoiltu autonomistan kuorma-autojen päämäärä on tuottaa mahdollisimman pieni ympäristövaikutus toimimalla mahdollisimman suorituskykyisesti!
Daimler Truckilla automatisoidun valinnaisvarustelun tarkoituksena on helpottaa kuljettajien elämää, parantaa turvallisuutta ja alentaa polttoaineenkulutusta taloudellisen ajon kautta. Ja tämä on uskomattoman vaikuttavaa!
Meille ovat tuttuja eurooppalaiset järjestelmät – Predictive Powertrain Control – joissa voimansiirtoketjua hallitaan GPS:n avulla tien pinnanmuotojen perusteella, jolloin kuorma-auto tuottaa välittömästi 5–7 %:n polttoainesäästöt.

FC: Keskipitkällä aikavälillä osin tai täysin autonomisten ajoneuvojen yleistyminen todennäköisesti muuttaa perin pohjin nykyistä taloudellista tasapainoa sekä tarjonnan (kuljetusliikkeiden) että kysynnän (rahtaajien) puolella.
Täysi autonomia voi aiheuttaa rahdinkuljetuksen ja logistiikan ketjuihin perusteellisen rakennemuutoksen, jonka ympäristövaikutukset riippuvat autonomisten kuorma-autojen moottoreista ja (melko todennäköisestä) liikenteen kasvusta.
Täysautomaatioon pohjaava skenaario voisi lisätä kuorma-autojen määrää liikenteessä mutta pienentää niiden kokoa.

Onko autonomisilla kuorma-autoilla yhteiskunnallisia vaikutuksia?

OA: Daimler Truck ei näe kuljettajien poistuvan. Heidän roolinsa kuitenkin muuttunee entistä teknisemmäksi niin, että fyysiset vaatimukset kevenevät ja keskitytään entistä enemmän asiakassuhteisiin. Kuljettajat osallistuvat entistä enemmän ajoneuvon seurantaan ja hallinnointiin. Heidän tehtäviinsä kuuluvat myös auton datan analysointi. Tällainen kuljettajien työtehtävien muutos voi lisätä ammatin houkuttelevuutta ja erityisesti tekniikasta kiinnostuneiden nuorten keskuudessa. Siksi sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat myönteisiä!

FC: Täysin autonomisten kuorma-autojen vaikutus on väistämättä kielteinen tuhansien kuljettajanpaikkojen kadotessa.
Autot säästävät rahaa mutta eivät kaikille. Automaation tuomat säästöt voivat huveta autonomisten ajoneuvojen korkeampaan hintaan.

– Autonomisten kuorma-autojen laaja-alaisesta yleistymisestä yhteiskunnalle ja ympäristölle koituvat vaikutukset ovat kielteisiä.
Université Gustave Eiffel -yliopiston tutkija ja kuljetus- ja logistiikka-alan ekonomisti François Combes. Hän julkaisi vuonna 2019 tutkimuksen autonomisista kuorma-autoista.(3)

Mitä sinä ajattelet autonomisista kuorma-autoista?
Euroopan liikennesääntöjen(4) on mukauduttava nopeasti, jotta näiden ajoneuvojen liikennöinti sallitaan Euroopassa yhdenmukaisesti.

Lähteet

(1) Strategy& study - PwC
(2) International Transport Forum
(3)“Le véhicule autonome va-t-il transformer en profondeur le transport de marchandise?” – 2019.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_4312

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+