Futuristic High-Tech Concept: Big Semi Truck with Cargo Trailer Drives on the Road is Transformed with Graphics Special Effects Into Digitalized Advanced Autonomous Truck Concept. Aerial Drone Shot

header hd

Futuristic High-Tech Concept: Big Semi Truck with Cargo Trailer Drives on the Road is Transformed with Graphics Special Effects Into Digitalized Advanced Autonomous Truck Concept. Aerial Drone Shot

Verkottuneet ajoneuvot: kaluston optimointikeino

Julkaistu 20. maaliskuuta 2023 - 4 minuutti(a) luettu

Kallistuvat energian hinnat, tiukempi sääntely ja ympäristötietoisuus... Kaluston hallinta ei ole yrityksen koosta riippumatta ollut ikinä näin monimutkaista ja strategista.

Miten pienten ja keskisuurten kuljetusliikkeiden omistajat voivat saada teknologiasta apua kalustonsa hallintaan? Haastateltavana on MICHELIN Connected Fleet, Powered by Masternaut -yhtiön pk-yritysten myyntijohtaja Nicolas Carbonnel.

nicolascarbonnel

MICHELIN Connected Fleet, Powered by Masternaut -yhtiön pk-yritysten myyntijohtaja Nicolas Carbonnel

Paljonko pienissä ja keskisuurissa kuljetusliikkeissä on kalustoa?

Oma markkinasegmenttini alkaa yhdestä ja päättyy 30 ajoneuvoon. Euroopassa 25 auton kuljetusliikkeitä ei tosiasiassa katsota enää kovin pieneksi. Pk-asiakkaillani on keskimäärin 12 (jäykkää) kuorma-autoa.

Mikä merkitys telematiikalla on nykyään?

Telematiikka yhdistetään yleensä pääasiassa seurantaan. Se tarjoaa kuitenkin paljon enemmän. Olemme Michelinillä käytännössä kieltäneet telematiikka-sanan käytön. Vain harvoin asiakkaamme lähestyy meitä toiveenaan tietää tarkalleen, missä autoni kulloinkin ovat. Heidän tarpeensa ovat nyt paljon laajemmat. Teknologia kehittyy jatkuvasti. Käytössämme olevat telematiikkaboksit keräävät dataa ja tietoa kuorma-autoista. Siksi käytämme nimitystä verkotettu kalusto.

visuel hd1

 

Miksi pienten ja keskisuurien kuljetusliikkeiden omistajien kannattaa sijoittaa verkotetun kaluston ratkaisuihin?

 

Verkotetun kaluston seuranta ei ensinnäkään ole suurten yritysten juttu. Kotimaan tai useiden seutukuntien välisessä liikenteessä jo viisi autoa on järkevää hankkia verkottuneina.

Koska katteet ovat hyvin niukat, aikataulujen pitäminen on ratkaiseva kuorma-autoalalla. Verkotetut ratkaisut voivat alentaa käyttökustannuksia ja parantaa kuljettaja- ja/tai autokohtaista tuottavuutta, kun reitit analysoidaan tarkasti autoista saatujen tietojen mukaan.

Keskitymme parhaillaan useaan asiaan, kuten taloudelliseen ajoon ja renkaiden kunnon ilmaisemiseen. Renkaan alitäyttö lisää polttoaineenkulutusta välittömästi.

 

Miten verkotetun kaluston ratkaisut yksinkertaistavat pk-kuljetusliikkeiden omistajien arkea?

 

Kolmella sanalla: tehokkuus, säästöt ja turvallisuus.

Tehokkuus johtaa säästöihin. Verkotetun ratkaisun ansiosta nähdään heti 3–4 prosentin lasku polttoaineenkulutuksessa. Meidän tehtävämme on auttaa liikkeenharjoittajia sisäistämään verkotetun kaluston operointi kokonaan ja hyödyntämään kaikki sen potentiaali. Ennakoivat ratkaisumme on suunniteltu huolehtimaan sinunkin kalustosi seurannasta, hallinnasta ja turvallisuudesta alentamalla riskejä ja opastamalla kuljettajia.

* Michelinin 20 asiakkaan näytteestä vuonna 2022 saamat keskimääräiset tulokset.

 

Truck maintenance and service workshop. Truck mechanic with tablet diagnostic tool preparing trucks for maintenance.

visuel hd2

Truck maintenance and service workshop. Truck mechanic with tablet diagnostic tool preparing trucks for maintenance.

Miksi pienten ja keskisuurten kalustojen kuljettajista on usein hankala omaksua tällaiset verkotetut ratkaisut käyttöön?

Euroopassa kuljettajien keskuudessa voi esiintyä ”valvonnan” vastaisuutta. Pelko voi olla aiheetonta, mutta sitä ei voi jättää huomiotta. Silti kaikissa kuorma-autoissa on nyt verkotettuja toimintoja, ja kaikki kuljettajat ovat yhteydessä toisiinsa kuljetusliikkeen puhelinten kautta. Heidät voidaan siten paikantaa tarpeen tullen varsin helposti. Onhan yksi ensisijaisista tavoitteistamme opastaa käyttäjiä verkotettujen ratkaisujen avulla!

Saamme joka kuussa ainakin yhden yhteydenoton paniikkiin joutuneelta asiakkaaltamme, joka tarvitsee C1B-tiedostonsa kuljettajatiedoiksi ja/tai V1B-tiedostot autojen kirjuritiedoiksi, joita EU:n sääntely edellyttää. EU:ssa C1B- ja V1B-tiedostojen lataamatta tai arkistoimatta jättämisestä määrätään sakko (esim. Ranskassa 1500 ja toistuvissa rikkeissä 3 000 euroa).

Muistutamme asiakkaitamme säännöllisesti, että yleinen tietosuoja-asetus rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme tallentaa tietoja. Asiakkaiden on itse kirjattava ja varastoitava tietonsa. Jos tiedot tarkastetaan, ne on löydyttävä edeltävien 12 kuukauden ajalta.

Miten verkotetun kaluston ratkaisujen markkinat kehittyvät jatkossa?

Kuorma-autoissa markkinat erikoistuvat pystysuunnassa eli segmenteittäin, joissa vastataan erikoistarpeisiin: kylmäsäilytys, eläin- tai viljakuljetukset, louhokset ja lähijakelu. Meidän ratkaisumme räätälöidään entistä tarkemmin, jotta pystymme tarjoamaan kaikille asiakkaillemme yksinkertaisimman, tehokkaimman ja sopivimman ratkaisun heidän erityistarpeisiinsa. Asiakkaamme ovat kuljetusalan ammattilaisia, eikä heitä kiinnosta erikoistua tietotekniikkaan ja muuhun teknologiaan. He tarvitsevat ratkaisuja, jotka ymmärtävät heidän arkensa ongelmia ja tarjoavat yksinkertaisimmat ratkaisut niihin!

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+