wave7 article1 header

100 vuotta kuorma-autonrenkaiden pinnoitusta

Julkaistu 13. maaliskuuta 2024 - 3 minuutti(a) luettu

Michelin on vuosien varrella kehittänyt jatkuvasti uusia innovaatioita ja edistänyt tieliikennesektorin kehitystä auttaen kuljetuskalustoja parantamaan suorituskykyään. Taloudellisista syistä Michelin on asettanut itselleen haasteen antaa renkaille useita elämiä laskeakseen niiden aiheuttamia kustannuksia. Tätä taustaa vasten 100 vuotta sitten syntyi ajatus renkaiden pinnoittamisesta.

Matkaa läpi historian nähdäksesi, kuinka Michelin otti haltuunsa tämän innovatiivisen teknologian.

 

1923

photo

 

Matka jatkuu pinnoittamalla!

Maailmansotien välisinä vuosina, kun liikenne laajeni vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, asiakkaat tarvitsivat luotettavia renkaita, jotka pitävät ihmiset ja omaisuuden turvassa ja joilla on pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin.

Havaittuaan, että renkaan kulutuspinta kuluu paljon nopeammin kuin sen runko, Michelin ehdotti jo vuonna 1923 renkaan uudelleenkäyttöä pinnoittamalla - prosessi, joka 100 vuotta myöhemmin ei ole koskaan ollut ajankohtaisempi!

1937

photo 1

 

Michelin keksii "Metallicin", teräsrunkoisen renkaan

Raskaiden kuormien kuljettamiseksi renkaan runko koostuu kymmenistä kudoskerroksista. Toinen Michelinin haaste oli kehittää innovaatio, jonka avulla renkaat voidaan pinnoittaa useita kertoja. Vuonna 1937 Michelin esitteli Metallic-renkaan. Kyseessä oli ensimmäinen kuorma-auton rengas, jonka teräsrunko koostui vain neljästä teräslankakerroksesta.

1946

photo 2

Michelinin ensimmäiset kuorma-auton renkaiden pinnoituskokeet

Avallonin tehdas Etelä-Ranskassa valmistaa ensimmäisen muottipinnoitetun kuorma-auton renkaan.


1966

photo 3

 

Täysin uusi Remix-prosessi

Koska Michelin on aina pyrkinyt säilyttämään pinnoitettujen renkaiden laadun ja luotettavuuden, se lanseerasi Remix-menetelmän vuonna 1966. Menetelmän ansiosta renkaat voidaan nyt pinnoittaa uudelleen käyttämällä uuden renkaan alkuperäisiä tuotteita ja valmistusmenetelmiä. Mitä merkitystä tällä on kaluston tuottavuuden kannalta? No, se tarkoittaa jopa 100 % enemmän ajokilometrejä uudella renkaalla!(1)

(1) MICHELIN Remix® -renkaiden kulutuspinnan kumiseos ja pintakuvio ovat suurelta osin samat kuin uusissa MICHELIN-renkaissa. 90 %:ssa MICHELIN Remix® -renkaiden valikoimasta käytetään samoja muotteja ja samoja materiaaleja kuin uusissa MICHELIN-renkaissa, mikä voi johtaa jopa täysin samaan suorituskykyyn MICHELIN Remix® -renkaiden ja uusien Michelin-renkaiden välillä. Michelinin tutkimus- ja teknologiakeskuksen tekemät sisäiset arvioinnit perustuvat Euroopassa vuodesta 2015 lähtien kerättyihin asiakaskertomuksiin.


2121

photo 4

 

Remix-renkaiden tuotanto kasvaa huimasti

Michelin on vuosikymmenten ajan vahvistanut asemaansa merkittävänä kuumapinnoitusten tekijänä. Vuonna 2021 täyttyi 18 miljoonan valmistetun Michelin Remix® -renkaan määrä Homburgissa, Saksassa, Euroopan suurimmassa pinnoitustehtaassamme. Ja se oli vasta alkua!


2023

photo 5

 

Pinnoituksesta on tullut pakollista

100 vuotta myöhemmin pinnoituksella on edelleen suuri merkitys kuljetuskalustoille, sillä sen ansiosta saamme taloudellisia, luotettavia ja ympäristöystävällisiä renkaita. Koska ympäristökysymykset ovat innovaatioidemme ytimessä nyt enemmän kuin koskaan, pinnoituksella on monia etuja myös ympäristön kannalta:

  • - Pienemmät CO2-päästöt. Jokaista 100 pinnoitettua rengasta kohden estät yli 11,6 tonnin (1) hiilidioksidipäästöt ilmakehään.
    - Pienempi raaka-aineiden kulutus 1 pinnoitus = 50 kiloa (1) raaka-ainetta vähemmän kuin uuden renkaan valmistukseen tarvittava määrä
    - Vähemmän jätettä, jokainen pinnoitettu rengas on yksi kierrätettävä rengas vähemmän!

1923 2023 new

Innovatiivinen pinnoitus vastaa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden haasteisiin. Nykyään se on tehokas vastaus inflaation, kansainvälisen epävakauden ja raaka-ainekriisin aiheuttamiin ongelmiin. Pienten ja keskisuurten kalustojen todellisena kumppanina Michelin jatkaa innovaatioita tulevaisuudessa auttaakseen sinua hallitsemaan käyttökustannuksiasi ja minimoimaan ympäristövaikutuksiasi. Seikkailu jatkuu, pysy mukana!


Lähteet:

(1) Pinnoitustoimenpiteen ansiosta syntyvä CO2-säästö lasketaan siihen liittyvästä materiaalinsäästöstä. Materiaalinsäästön kannalta pinnoitettu MICHELIN Remix® -rengas kattaa jopa 100 % uuden MICHELIN-renkaan ajokilometreistä (MICHELIN Remix® -renkaiden kulutuspinnan seos ja kuviointi ovat suurelta osin samat kuin uusissa Michelin-renkaissa; 90 % MICHELIN Remix® -sarjan renkaat on valmistettu samasta muotista ja samoista materiaaleista kuin uudet Michelin-renkaat ja siksi ne toimivat yhtä hyvin  Michelinin tutkimus- ja teknologiakeskuksen tekemien sisäisten testien ja Euroopassa vuodesta 2015 lähtien kerättyjen asiakaskertomusten mukaan). Uusi rengas painaa keskimäärin 70 kg. Uusi, pinnoitusta odottava rengas painaa keskimäärin 50 kg. Pinnoitetun renkaan CO2-vaikutus liittyy materiaalinsäästöön tai 115 kilogrammaan säästynyttä hiilidioksidia, mikä vastaa 50 kg raaka-ainesäästöä eli 2,3 kg CO2* raaka-ainekiloa kohden. * CO2:n ja polttoainelitran tai raaka-ainekilon vastaavuus lasketaan seuraavasti: Päästökerroin 3,24 kg CO2 1 litralle puhdasta dieseliä saadaan ADEMEn tekemästä elinkaaren arvioinnista. Se sisältää päästöt dieselin tuotantovaiheessa (17 %) ja sen palamisen ajalta (83 %). Lähde: ADEME, Study «Well to wheel - JEC», v4, july 2014. Päästökerroin 2,3 kg hiilidioksidia 1 rengaskiloa kohden saadaan Michelinin sisäisesti tekemästä rengastuotannon elinkaariarviointilaskelmista käyttämällä rengasvalmistajan (TIP) kehittämiä laskentasääntöjä.   Se sisältää eri vaiheet kuten raaka-aineiden louhinnan, kuljetuksen, valmistuksen ja jakelun. Lähde: UL Environment Standard, «Product Category Rules for preparing an Environmental Product Declaration for the product category: Tires», v3.05, february 2022.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+