Evästeiden käyttö

1. Mikä on eväste?

Eväste on tekstitiedosto tai ohjelmistokomponentti, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Se on hallittavissa selaimella, ja toisinaan se sisältää satunnaisesti luodun numerosarjan. Voit lukea, poistaa tai muokata evästeitä.

2. Miksi Michelin käyttää evästeitä?

Michelin etsii jatkuvasti uusia keinoja kehittääkseen Internet-sivustojaan ja tarjotakseen Internet-käyttäjille entistä parempaa palvelua ja sivuston käyttökokemusta. Tämän vuoksi Michelin käyttää erilaisia jäljempänä kuvattuja evästeitä, joista jotkut voivat edellyttää Internetin käyttäjän etukäteistä suostumusta (mainontaevästeet) ennen evästeen asettamista päätteelle.

3. Kuinka Michelin ilmoittaa käyttämistään evästeistä?

Kun käyttäjä vierailee ensimmäisen kerran Michelinin verkkosivustolla, etusivun linkki ‘Evästeet Michelin-sivustolla’ ohjaa käyttäjän sivulle, jossa esitetään kaikki tiedot sivustolla käytettävistä evästeistä. Käyttäjä voi aina valvoa evästeitä. Siksi ne voidaan aina estää tai poistaa.

Evästeasetuksesi

Ehdottomasti välttämättömät evästeet

Alla on lista evästeistä, jotka on määritetty toiminnallisiksi evästeiksi

cookie policy1

Mainonnan evästeet

Alla on lista evästeistä, jotka on määritetty mainosevästeiksi

cookie policy2 1

Lisätietoa evästeistä on seuraavissa osoitteissa

Google Marketing Platform
Freewheel

Tilastolliset evästeet

Alla on lista evästeistä, jotka on määritetty tilastollisiksi

cookie policy3

isätietoa evästeistä on seuraavissa osoitteissa

Xiti analytics

Google analytics

Google TagManager

iadvize

opinionbar

metrixlab

abtasty

Sosiaalisen median evästeet

Alla on lista evästeistä, jotka on määritetty sosiaalisen median evästeiksi

cookie policy4

4. Evästeiden käytön estäminen ja/tai poistaminen

a. Tietokoneelta
Voit poistaa evästeet kahdella tavalla.

Internet-selaimessa voit tarkastella päätelaitteelle jo asetettuja evästeitä ja poistaa joko kaikki tai yksittäisiä evästeitä.

  • Apple Safari -suomenkielinen selain: Asetusten ”Yksityisyys”-osiossa valitaan ”Evästeet ja muu verkkosivujen data”
  • Google Chrome -suomenkielinen selain: Asetusten ”Tietosuoja”-osiossa valitaan ”Sisältöasetukset” >”Evästeet ja sivustotiedot”
  • Microsoft Internet Explorer -suomenkielinen selain: Valitse valikkorivissä ”Työkalut” ja valitse sitten ”Internet-asetukset”, ”Yleiset” -välilehdestä ”Selaushistoria”, sitten ”Asetukset”, ”Väliaikaiset Internet-tiedostot ja sivuhistoria” ja lopuksi ”Näytä tiedostot”
  • Mozilla Firefox –selain: Valitse valikkorivistä ”Työkalut”, ja sen jälkeen ”Asetukset”, valitse alasvetovalikosta arvoon ”Valitut historiatiedot”, poista evästetoiminto.

Lisäksi selaimen asetukset voidaan asettaa sellaisiksi, että ne estävät evästeiden asettamisen tai evästeiden asettamisesta tulee ilmoitus. Toimenpiteet vaihtelevat eri selainten mukaan, mutta ohjeet löytyvät selaimen Ohje-osiosta. Selaimen asetukset voidaan määrittää erikseen kullekin päätelaitteelle, jolta Michelinin verkkosivuilla vieraillaan.

b. Älypuhelimelta tai tabletilta
Voit poistaa evästeet seuraavasti:

  • Android: Aukaise selain, paina ”Menu”-nappia, valitse ”Asetukset” (Settings). Järjestelmä ohjaa sinut joko valinnaisiin asetuksiin TAI tarjoaa jonkun seuraavista vaihtoehdoista. Valitse vaihtoehto: Tietosuoja & Turvallisuus, Tietosuoja, Turvallisuus, paina ”Tyhjennä välimuisti”, vahvista painamalla ”OK”, paina ”Poista kaikki evästetiedot”, vahvista painamalla ”OK”, palaa alkuun. Sammuta tämän jälkeen laite ja käynnistä se uudelleen.
  • Google Chrome: Klikkaa työkalupalkissa olevaa Chrome-valikkoa. Klikkaa Lisää työkaluja ja Poista selaustiedot. Valintaikkunassa ruksaa kohdat Evästeet ja muut sivustoon ja laajennuksiin liittyvät tiedot sekä Välimuistiin tallennetut kuvat ja tiedostot. Valitse ylävalikosta, miten paljon tietoja haluat poistaa. Poista kaikki valitsemalla esiin tulevassa valikossa Alusta alkaen. Valitse Tyhjennä selaustiedot.
  • Apple iOS 8: Avaa Asetukset > Safari > Tyhjennä historia ja poista sivustojen data. Saat varoitusviestin. Vahvista painamalla ”Tyhjennä historia ja data”, palaa alkuun. Sammuta tämän jälkeen laite ja käynnistä se uudelleen.

Evästeiden kytkeminen pois käytöstä Michelinin sivustoilta saattaa haitata sivustojen toimintaa tai jopa estää sen.

5. Michelinin käyttämät evästetyypit

Evästeet voivat olla väliaikaisia, jolloin ne pysyvät laitteessa vain sen ajan, jonka käyttäjä viipyy verkkosivustolla, tai pysyviä evästeitä, jotka pysyvät päätelaitteessa pidemmän aikaa evästeen määritellystä elinajasta ja verkkoselaimen asetuksista riippuen. Evästeitä on monentyyppisiä, ja ne voidaan ryhmitellä seuraaviin neljään ryhmään.

- Ehdottomasti välttämättömät evästeet
Välttämättömien evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa tai helpottaa sähköistä viestintää, ja ne ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Niiden poistamisesta seuraa merkittäviä vaikeuksia sivuston käytössä, ja sivuston palveluiden käyttäminen voi olla jopa mahdotonta. Nämä evästeet eivät tallenna tietoja käyttäjästä sivulta poistuttaessa. Ne auttavat esimerkiksi tunnistamaan päätelaitteet viestinnän ohjaamiseksi, numeroimaan tietopaketit niiden ohjaamiseksi haluttuun järjestykseen sekä havaitsemaan siirtovirheet tai tietojen häviämisen.

- Toiminnalliset evästeet
Toiminnallisia evästeitä tarvitaan sähköisen viestintäpalvelun tuottamiseksi Internet-käyttäjän pyynnöstä. Niillä varmistetaan toiminnallisuus käyttäjän kannalta. Jos nämä evästeet poistetaan, palveluja ei voida tarjota.
Tietoja voidaan säilyttää tiettyjen evästeiden osalta myös selauksen jälkeen ja niitä voidaan toimittaa kumppaneille, mutta yksinomaan palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka rekisteröivät käyttäjän valitseman kielen, käyttäjän istunnon aikaiset evästeet tai ”virtuaalisen ostoskori” -toiminnon mahdollistavat evästeet.

- Kävijäseurantaan liittyvät evästeet
Kävijäseurantaan liittyvät evästeet auttavat tunnistamaan kävijän eri käynneillä. Nämä evästeet tallentavat vain internetin käyttäjän "tunnisteen" (erillisen jokaisen evästeen osalta) eikä niiden avulla koskaan kerätä henkilötietoja käyttäjistä. Evästeet rekisteröivät sivut, joilla vieraillaan, vierailun keston sekä virheilmoitukset, joiden avulla voidaan parantaa Michelinin verkkosivujen suorituskykyä. Michelinin kumppanit voivat asettaa ja hallinnoida käyttäjämääriä koskevia evästeitä, mutta Michelin rajoittaa niiden käytön pyydettyyn tilastotiedon analysointiin.

- Kohdennettuun mainontaan ja sosiaalisen median jäljittämiseen liittyvät evästeet sosiaalisessa mediassa jakamisen yhteydessä
Kohdentamiseen ja jakamiseen liittyvät evästeet antavat kolmansille mahdollisuuden tarjota pääasiassa mainontaan liittyviä palveluja ja parantaa niiden tehokkuutta. Nämä evästeet voivat kerätä tietoja sivuista ja sivustoista, joilla vieraillaan. Ne voivat myös kerätä henkilötietoja, lähinnä käyttäjän käyttämän päätteen IP-osoitteen. Kerättyjä tietoja voidaan jakaa kolmansien osapuolten kanssa.

Nämä ovat esimerkiksi evästeitä, joiden avulla mainostajat voivat ehdottaa käyttäjälle kiinnostavia mainoksia Michelinin sivustolla tapahtuneen selainkäyttäytymisen perusteella tai estää mainosten toistumisen. Nämä evästeet edellyttävät käyttäjän hyväksyntää. Tällöin käyttäjän suostumusta evästeiden asettamiselle pyydetään sivuston etusivulla.
Michelin ja kolmannet palvelun tarjoajat, muun muassa Google, käyttävät ensimmäisen osapuolen evästeitä yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden kanssa kerätäkseen tietoja sekä optimoidakseen mainoksia ja näyttääkseen niitä sivustolla vierailujen perusteella. Michelin ja sen palveluntarjoajat käyttävät näitä evästeitä myös saadakseen tietoja siitä, kuinka mainosten näyttökerrat, muut mainospalveluiden käyttötavat sekä vuorovaikutukset näiden näyttökertojen ja mainospalveluiden välillä liittyvät käynteihin sivustossasi. Michelin ja palveluntarjoajat käyttävät näitä evästeitä myös tallentaakseen mielenkiinnon kohteita ja demografisia tietoja voidakseen kohdentaa mainontaansa.

Michelin käyttää niin kutsuttuja sosiaalisia painikkeita (jäljempänä ’painikkeet’), jotka jakavat sisältöä Facebookin, LinkedInin ja YouTuben kaltaisissa sosiaalisen median palveluissa. Painikkeet on sivustollamme oletusarvoisesti kytketty pois toiminnasta. Ne eivät siis välitä mitään tietoja näille sosiaalisen median palveluntarjoajille ilman käyttäjän aktiivista toimintaa. Painikkeet on aktivoitava klikkaamalla ennen kuin niitä voidaan käyttää. Painike säilyy aktiivisena niin kauan, kunnes se kytketään pois toiminnasta tai evästeet poistetaan. Aktivoinnin jälkeen valittuun sosiaalisen median palveluntarjoajaan muodostuu suora yhteys. Sosiaalisen median palveluntarjoaja välittää tämän jälkeen painikkeen sisällön suoraan käyttäjän selaimelle ja sieltä verkkosivulle.

Painikkeen aktivoinnin jälkeen kyseinen sosiaalisen median palveluntarjoaja voi kerätä tietoja riippumatta siitä, käytetäänkö painiketta. Kirjauduttaessa sosiaalisen median palveluun se pystyy yhdistämään näillä internetsivuilla vierailun käyttäjätiliisi. Sosiaalinen median palveluntarjoaja ei pysty yhdistämään vierailua muille Michelinin internetsivuille ennen kuin vastaava painike on aktivoitu myös näillä sivuilla.
Jos olet jonkin sosiaalisen median palvelun rekisteröity käyttäjä etkä halua, että se pystyy yhdistämään internetsivuillamme vieraillessasi kerättyjä tietoja tallennettuihin käyttäjätietoihisi, sinun täytyy kirjautua ulos kyseisestä sosiaalisesta median palvelusta ennen kuin aktivoit painikkeen.
Me emme voi vaikuttaa niiden tietojen laajuuteen, joita sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät painikkeiden avulla. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot yksityisyyden suoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun tietosuojalausekkeissa.
Internetsivustollamme käytetään seuraavia sosiaalisen median palveluiden painikkeita:

Twitter-syötteitä ylläpitää Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat.

Google + on Google Inc:n (osoite 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) omistama yhtiö. Lisätietoa tietosuojakäytännöistä löydät osoitteessa:

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+